ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ. 2106195704
E-mail: info@tmltd.gr

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Το φυσικό αέριο έχει εφαρμογή τόσο στον οικιακό τομέα όσο και στις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται σαν πηγή ενέργειας για:

 • θέρμανση χώρων
 • κλιματισμό χώρων
 • παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
 • παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα)
 • εξειδικευμένες χρήσεις σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα
 • κίνηση οχημάτων
 • παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου είναι:

 • Συνεχής παροχή. Δεν χρειάζεται ενασχόληση με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων.
 • Οικονομία. α) Χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται χωρίς προπληρωμές όπως στο πετρέλαιο και β) είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο για θέρμανση και από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σημαντικά φτηνότερο για παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα).
 • Προστασία περιβάλλοντος. Δεν παράγει οσμές και ρύπους κατά την καύση.
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος για δεξαμενή καυσίμου.
 • Επίσης στην περίπτωση του κεντρικού κλιματισμού με φυσικό αέριο δεν χρειαζόμαστε την μεγάλη παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ που απαιτείται όταν έχουμε ηλεκτρική αντλία θερμότητας για ψύξη - θέρμανση.

Μια εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελείται από:

 • Τον μετρητή φυσικού αερίου
 • Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής και τα μέτρα ασφαλείας έναντι διαρροών αερίου
 • Τις συσκευές κατανάλωσης αερίου (λέβητας, κουζίνα κλπ.)

Οι ατομικοί επίτοιχοι λέβητες αερίου για κατοικίες έχουν την δυνατότητα θέρμανσης και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης. Μπορούν να τοποθετηθούν στην κουζίνα της οικίας χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χώρος λεβητοστασίου. Ο χώρος που καταλαμβάνουν είναι ιδιαίτερα μικρός και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στον χώρο των ντουλαπιών της κουζίνας. Ο επίτοιχος λέβητας αυτός μπορεί να συνδυαστεί με ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου.

Γνωσιακή βάση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (FAQs)
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε θέματα φυσικού αερίου.

ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Η εταιρία μας διαθέτει ειδικευμένα συνεργεία από εγκαταστάτες με άδεια φυσικού αερίου για σωστές τεχνικά κατασκευές δικτύων φυσικού αερίου. Επίσης εγγυάται την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που κατασκευάζει.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παροχή αερίου σε λεβητοστάσιο. Έλεγχος αντοχής δικτύου .

Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση & ζεστά νερά χρήσης.